KOŁACZ, LIGARA i WSPÓŁPRACOWNICY

Kancelaria Kołacz, Ligara i Współpracownicy zajmuje się świadczeniem kompleksowej pomocy prawnej w zakresie spraw gospodarczych, cywilnych, pracowniczych i administracyjnych, a ponadto reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak też w ramach postępowań egzekucyjnych, upadłościowych, arbitrażowych oraz w postępowaniach przed organami administracji publicznej, w tym organami podatkowymi, we wszystkich instancjach.

Mimo, iż Kancelaria specjalizujemy się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, naszymi Klientami są również osoby indywidualne, które powierzają nam świadczenie pomocy prawnej dotyczącej problemów prawnych występujących w życiu codziennym, jak też organizacje należące do tzw. trzeciego sektora – stowarzyszenia i fundacje, korzystające ze wsparcia Kancelarii przy realizacji zadań mieszczących się w ramach ich celów statutowych.

Sprawy gospodarcze
100%
Sprawy cywilne
95%
Sprawy pracownicze
87%
Sprawy administracyjne
93%
Reprezentacja klientów przed sądami
93%

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nabywanemu nie tylko w kancelariach prawnych, lecz również bezpośrednio w działach prawnych przedsiębiorców, znamy i rozumiemy potrzeby i specyfikę podmiotów działających w różnych sektorach życia gospodarczego. W naszej pracy stawiamy na indywidualne podejście do każdego Klienta oraz kompleksową obsługę procesów organizacyjnych i prawnych. Nie ograniczamy się jedynie do pomocy przy wyborze najkorzystniejszych dla Klienta rozwiązań – odpowiadających jego możliwościom, potrzebom i oczekiwaniom, lecz zapewniamy wsparcie i uczestnictwo w negocjacjach, rozmowach handlowych, pomoc w wyjaśnianiu skomplikowanych procedur i zagadnień. Dzięki wiedzy i umiejętnościom naszych pracowników oszczędzają Państwo czas i pieniądze, a dzięki współpracy z wieloma partnerami mamy możliwość doboru najkorzystniejszych rozwiązań.

Ważną rolę w działalności Kancelarii odgrywa nie tylko doświadczenie i wiedza praktyczna, lecz również zaplecze akademickie i działalność naukowa jej pracowników, dzięki którym zaoferować możemy naszym Klientom rozwiązanie nawet najbardziej skomplikowanych, a przy tym swoistych i niestandardowych problemów prawnych.

Nasza kancelaria zapewnia najwyższe standardy etyczne, profesjonalizm
świadczonych usług oraz kompetencje.

ZESPÓŁ KANCELARII

Jacek-Kolacz

JACEK KOŁACZ

radca prawny, doktor nauk prawnych.

Absolwent studiów prawniczych oraz studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także School of American Law CUA w Waszyngtonie

dowiedz się więcej

Jakub-Ligara

JAKUB LIGARA

radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyplom magistra prawa uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim.

dowiedz się więcej

USŁUGI PRAWNE

PUBLIKACJE

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

dowiedz się więcej

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH PERIODYCZNYCH

dowiedz się więcej

PUBLIKACJE W GAZETACH CODZIENNYCH

dowiedz się więcej

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

Informacje kontaktowe:

  Kołacz, Ligara i Współpracownicy
ul. Zygmuntowska 17/5
33-300 Nowy Sącz

  +48 606 372 511 +48 793 016 580

  sekretariat@klwlegal.pl

  www.klwlegal.pl

Nota prawna:
1. Wszelkie informacje zawarte w ramach niniejszej witryny internetowej („Witryna”) dostępne są nieodpłatnie. 2. Witryna nie ma charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym. 3. Żadnej z informacji zamieszczonych w ramach Witryny nie należy traktować jako porady prawnej ani oferty świadczenia usług prawniczych. W celu uzyskania porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się bezpośrednio do Kancelarii. 4. Niektóre z odnośników umieszczonych w ramach Witryny dają możliwość przejścia na inne strony tworzone lub administrowane przez osoby trzecie. Kancelaria nie ma żadnego wpływu na treść informacji umieszczonych na tych stronach i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. 5. Zawartość Strony, w tym tekst, rozwiązania graficzne i techniczne, podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Jeżeli inaczej nie zastrzeżono wszelkie prawa z tego tytułu przysługują wyłącznie Kancelarii. Poza dozwolonym użytkiem prywatnym (kopiowanie i przechowywanie materiałów dostępnych w ramach Witryny na użytek osobisty) jakiekolwiek wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w ramach Witryny, w tym kopiowanie i rozpowszechnianie, jest bez uprzedniej pisemnej zgody Kancelarii niedozwolone. 6. Kancelaria dokłada wszelkich starań aby informacje zmieszczone w ramach Witryny były jak najbardziej rzetelne, a także aby korzystanie ze Strony było jak najwygodniejsze. 7. W zakresie dozwolonym prawem Kancelaria wyłącza swą odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki korzystania z Witryny, w szczególności za szkody wynikające z użytkowania, niemożności użytkowania lub wadliwego funkcjonowania Witryny albo wynikające z niedokładności, niekompletności lub nieaktualności informacji umieszczonych w ramach Witryny.