Alternatywnie o odsetkach od wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło. Nowa publikacja w DGP

Drugi po długim weekendzie majowym numer Dziennika Gazety Prawnej (nr 86 z dnia 6 maja 2014r.) przynosi artykuł r.pr. Jacka Kołacza pt. „Niewykluczone, że z odsetkami od dzieła trzeba się pośpieszyć” omawiający jedną z możliwych wersji wykładni regulacji art. 646 k.c. w zakresie przedawnienia roszczeń ubocznych wynikających z umowy o dzieło.

W formie elektronicznej tekst dostępny jest pod adresem: http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=480898

Zapraszamy do lektury