Tekst jednolity umowy – nie zawsze do rejestru. Nowa publikacja w DGP

W Dzienniku Gazecie Prawnej nr nr 68 (3709) z dnia 8 kwietnia 2014r. ukazał się artykuł r.pr. Jacka Kołacza pt. „Tekst jednolity statutu nie zawsze musi trafić do KRS”. Tekst omawia skrótowo kwestie związane z praktyką postępowania w zakresie zgłaszania do rejestru przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dokonywanego bez zmiany umowy spółki.

Elektroniczna wersja artykułu dostępna jest pod adresem: http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=478798

Zapraszamy do lektury