Kolejność zaspokajania długów w egzekucji. Nowa publikacja w DGP

W osiemdziesiątym drugim tegorocznym numerze Dziennika Gazety Prawnej z dnia 29 kwietnia ukazał się tekst dr Jacka Kołacza pt. „A może kolejność zaspokajania należności jest inna, niż dotąd sądziliśmy”, prezentujący alternatywny – po wielokroć korzystniejszy dla dłużników – sposób wykładni przepisów dotyczących kolejności zaspokajania należności głównej oraz ubocznych w ramach postępowania egzekucyjnego.

Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest pod adresem: http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=480522

Zapraszamy do lektury