zastepstwo

ZASTĘPSTWO PROCESOWE

W ramach praktyki prawa procesowego Kancelaria oferuje Klientom zastępstwo prawne we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych, jak również w postępowaniach prowadzonych w formach pozasądowych (mediacje, postępowania arbitrażowe).

ŚWIADCZONE PRZEZ NAS USŁUGI PRAWANE