ubezpieczenia

UBEZPIECZENIA

W ramach praktyki ubezpieczeniowej Kancelaria korzysta z wieloletniego doświadczenia nabytego w ramach obsługi prawnej jednego z największych ogólnopolskich zakładów ubezpieczeń. Postrzeganie spraw ubezpieczeniowych z punktu widzenia zakładu ubezpieczeń, umożliwia nam zdecydowanie precyzyjniejsze i bardziej korzystne dla Klienta sformułowanie oraz dochodzenie przysługujących Mu roszczeń. Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w szczególności w sprawach z zakresu:

  • ubezpieczeń za szkody komunikacyjne (odszkodowań za uszkodzenie pojazdów oraz zadośćuczynień za doznany ból i cierpienie, w tym również za śmierć osób bliskich);
  • ubezpieczeń w zakresie mienia (ubezpieczenia nieruchomości, domów, mieszkań);
  • ubezpieczeń ryzyk budowlanych (CAR, EAR, CWAR itp.);
  • ubezpieczeń w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (ubezpieczeń OC od ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą);
  • odszkodowań za tzw. błędy lekarskie;
  • reprezentacji Klientów w postępowaniach przed Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego związanych ze skargami na działania podmiotów z sektora ubezpieczeniowego.

Celem zapewnienia kompleksowej obsługi naszych Klientów, w zakresie praktyki ubezpieczeniowej Kancelaria korzysta ze wsparcia m.in. lekarzy różnych specjalności, psychologów oraz psychiatrów.

ŚWIADCZONE PRZEZ NAS USŁUGI PRAWANE