wywlaszczenia

SPRAWY REWINDYKACYJNE ORAZ ODSZKODOWANIA ZA WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria doradza swoim Klientom w zakresie rewindykacji mienia, w tym m.in.:

  • w zakresie odzyskiwania tzw. gruntów warszawskich;
  • w zakresie odzyskiwania mienia przejętego na własność Skarbu Państwa na podstawie dekretów nacjonalizacyjnych;
  • w zakresie roszczeń związanych z wywłaszczeniem nieruchomości;
  • w zakresie roszczeń odszkodowawczych związanych z lokalizacją na nieruchomości inwestycji celu publicznego, inwestycji drogowych oraz inwestycji i urządzeń sieciowych (wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, energetycznych).

ŚWIADCZONE PRZEZ NAS USŁUGI PRAWANE