prawo-upadlosciowe

PRAWO UPADŁOŚCIOWE

W zakresie praktyki prawa upadłościowego i naprawczego Kancelaria oferuje m.in.:

  • reprezentowanie wierzycieli w ramach postępowań upadłościowych (zgłaszanie wierzytelności, zaskarżanie czynności organów postępowania upadłościowego, reprezentowanie wierzycieli na zgromadzeniu wierzycieli itp.);
  • doradztwo w zakresie praw i obowiązków podmiotów zagrożonych niewypłacalnością, w tym w również członków organów spółek kapitałowych zagrożonych niewypłacalnością;
  • przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości;
  • doradztwo w zakresie restrukturyzacji spółek postawionych w stan upadłości;
  • przygotowywanie i opiniowanie propozycji układowych oraz planów naprawczych,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach o wyłączenie mienia z masy upadłości;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

ŚWIADCZONE PRZEZ NAS USŁUGI PRAWANE