prawo-pracy

PRAWO PRACY

W ramach praktyki prawa pracy Kancelaria świadczy pomoc prawną w szczególności w zakresie:

  • przygotowywania i opiniowania projektów dokumentów z zakresu prawa pracy (np. umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji);
  • opiniowania podejmowanych przez Klientów jako pracodawców działań związanych z zatrudnianiem polskich pracowników zagranicą oraz obcokrajowców w Polsce i ich zgodności z prawem pracy;
  • reprezentowania Klientów jako pracodawców lub pracowników w postępowaniach sądowych w zakresie prawa pracy obejmujące kompleksowe prowadzenie spraw we wszystkich instancjach sądowych
  • pomocy w negocjacjach prowadzonych przez Klientów jako pracodawców ze związkami zawodowymi oraz reprezentantami pracowników,
  • reprezentowania pracodawców w relacjach z Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi organami państwowymi,
  • restrukturyzacji systemów nagród jubileuszowych oraz odpraw,
  • pomocy prawnej dla pracowników w zakresie oceny i dochodzenia przysługujących im w związku z nawiązaniem, trwaniem albo rozwiązaniem stosunku pracy roszczeń.

ŚWIADCZONE PRZEZ NAS USŁUGI PRAWANE