prawo-podatkowe

PRAWO PODATKOWE

W ramach praktyki prawa podatkowego Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie:

  • reprezentacji Klientów przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w sprawach związanych ze zobowiązaniami podatkowymi;
  • opracowywanie wniosków o rozłożenie płatności należności publicznoprawnych na raty albo umorzenie zaległości w zakresie należności publicznoprawnych;
  • opracowywanie wniosków o interpretacje przepisów prawa podatkowego;
  • sporządzenia opinii prawnych w zakresie skutków podatkowych dokonanych albo planowanych przez Klientów transakcji.

ŚWIADCZONE PRZEZ NAS USŁUGI PRAWANE