prawo-nieruchomosci

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

W zakresie praktyki prawa nieruchomości Kancelaria m.in.:

  • świadczy usługi prawne w zakresie badania stanu prawnego nieruchomości przed ich zakupem (badania due diligence);
  • opracowuje dokumentację dotyczącą zakupu nieruchomości, w tym umowy sprzedaży, wniesienia wkładu niepieniężnego do spółek prawa handlowego, umowy leasingu nieruchomości;
  • doradza w zakresie procedur inwestycyjnych, w tym zarówno w zakresie inwestycji prywatnych, jak też komercyjnych, w szczególności w ramach tworzenia projektów developerskich oraz spółek celowych (SPV/SPE);
  • reprezentuje Klientów w ramach postępowań o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
  • reprezentuje Klientów w ramach postępowań dotyczących uaktualnienia treści księgi wieczystej;
  • doradza oraz reprezentuje Klientów w postępowaniach o zniesienie współwłasności, ustalenie sposobu użytkowania nieruchomości,  wyodrębnianie lokali;
  • doradza w zakresie obrotu nieruchomościami przez cudzoziemców;
  • reprezentuje Klientów w postępowaniach przed organami nadzoru architektoniczno-budowlanego oraz sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu prawa budowlanego;
  • reprezentuje Klientów w postępowaniach przed organami nadzoru architektoniczno-budowlanego oraz sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
  • reprezentuje Klientów w postępowaniach przed organami nadzoru architektoniczno-budowlanego oraz sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu środowiskowych aspektów lokalizacji inwestycji.

Celem zapewnienia kompleksowej obsługi naszych Klientów, w zakresie praktyki prawa nieruchomości Kancelaria współpracuje z ekspertami z zakresu nieruchomości: architektami, geodetami, geologami itp.

ŚWIADCZONE PRZEZ NAS USŁUGI PRAWANE