prawo-inwestycyjne

PRAWO INWESTYCYJNE

W ramach praktyki prawa inwestycyjnego Kancelaria oferuje obsługę prawną procedur lokalizacji oraz realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym m.in. inwestycji w zakresie obiektów wielkopowierzchniowych (np. centrów handlowych oraz dyskontów), stacji paliw, małych elektrowni wodnych (MEW), turbin wiatrowych, w tym w szczególności:

  • doradztwo prawne w zakresie procedur środowiskowych;
  • doradztwo prawne w zakresie uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych;
  • reprezentuje Klientów w postępowaniach przed organami nadzoru architektoniczno-budowlanego oraz sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
  • reprezentuje Klientów w postępowaniach przed organami nadzoru architektoniczno-budowlanego oraz sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu środowiskowych aspektów lokalizacji inwestycji.

ŚWIADCZONE PRZEZ NAS USŁUGI PRAWANE