organy-regulacyjne_2

POSTĘPOWANIA PRZED ORGANAMI REGULACYJNYMI

Kancelaria oferuje swoim Klientom doradztwo oraz reprezentację w postępowaniach prowadzonych przed:

  • Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego;
  • Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki;
  • Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

ŚWIADCZONE PRZEZ NAS USŁUGI PRAWANE