PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

 • J. Kołacz, Ochrona inwestorów na rynku kapitałowym z wykorzystaniem instrumentarium ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym [w:] W. Rogowski (red.), Wyzwania regulacji rynków finansowych,
  Kraków-Warszawa 2013
 • J. Kołacz, Wybrane aspekty prawne komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
  PTM, Warszawa 2013
 • J. Kołacz, Prawo inwestora do informacji na rynku kapitałowym,
  PTM, Warszawa 2012
 • J. Kołacz, Kodeks spółek handlowych z orzecznictwem,
  Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2011 (wydanie II)
 • J. Kołacz, Mechanizm ekonomiczny w kształtowaniu polityki energetycznej, na przykładzie systemu handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji [w:] Polska polityka energetyczna – wczoraj, dziś, jutro,
  Biblioteka Regulatora, Warszawa 2010
 • J. Kołacz, Kodeks spółek handlowych z orzecznictwem,
  Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2010 (wydanie I)
 • J. Kołacz, A. Stocka, Zintegrowany nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce,
  PTM, Warszawa 2009
 • A. Hajos-Iwańska, J. Kołacz, M. Lampart, Prawo Gospodarcze. Kazusy,
  Wolters Kluwer, Warszawa 2009
 • J. Kołacz, Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego,
  Wolters Kluwer, Warszawa 2007