transport

PRAWO TRANSPORTOWE

W zakresie praktyki prawa transportowego Kancelaria w szczególności:

  • reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących sporów  o zapłatę za wykonane usługi transportowe (przewóz krajowy oraz zagraniczny), jak też o zapłatę odszkodowań z tytułu nienależytego wykonania usług przewozowych;
  • reprezentuje Klientów w postępowaniach przez organami administracji (głównie Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego oraz Głównym Inspektorem Transportu Drogowego), jak też przed sądami administracyjnymi w sprawach kar nakładanych za naruszenie przepisów dotyczących przewozów drogowych;
  • doradza w sprawach dotyczących czasu pracy kierowców.

ŚWIADCZONE PRZEZ NAS USŁUGI PRAWANE