egzekucje2

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym, w tym zarówno w wypadku prowadzenia postępowania z wniosku Klienta, jak też przeciwko Klientowi;
  • reprezentowanie Klientów w zakresie występowania z powództwami przeciwegzekucyjnymi;
  • postępowania w zakresie skarg na czynności Komorników Sądowych;
  • analiza sytuacji prawno-majątkowej dłużników;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach o uznanie czynności prawnej dłużnika za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzyciela;
  • dochodzenie roszczeń od członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

ŚWIADCZONE PRZEZ NAS USŁUGI PRAWANE