badania-naukowe

KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH

Kancelaria posiada również bogate doświadczenie w zakresie prawnych aspektów komercjalizacji wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych, w tym m.in.

  • reprezentowania Klientów w postępowaniach prowadzonych przez instytucje finansujące oraz pośredniczące, w tym Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
  • doradztwo prawne dla inkubatorów przedsiębiorczości;
  • doradztwo prawne dla spółek typu spin off;
  • opracowywania regulaminów zarządzania własnością intelektualną oraz regulaminów komercjalizacji wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych;
  • doradztwo dla uczelni wyższych w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych

ŚWIADCZONE PRZEZ NAS USŁUGI PRAWANE