JAKUB LIGARA

radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyplom magistra prawa uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać od roku 2002, świadcząc usługi jako prawnik wewnętrzny. Doświadczenie z zakresu prawa gospodarczego było pogłębiane w okresie studiów w Kancelarii Prawa Gospodarczego, jak też w ramach praktyk w Okręgowym Sądzie Gospodarczym w Krakowie.  Pracując od 2007 roku jako in-house lawyer, stykał się z problematyką prawą związaną głównie z prowadzeniem działalności gospodarczej,  w szczególności sektorze budowlanym oraz nieruchomości, sektorze energetycznym, obrotu paliwami płynnymi, w tym transportu towarów niebezpiecznych.

Doświadczenie zawodowe radcy prawnego Jakub Ligara ogniskuje się głównie wokół prowadzenia postępowań przed sądami powszechnymi, z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz prawa pracy. Specyfika prowadzonej obsługi przedsiębiorstw implikowała zdobywanie doświadczenia w zakresie prowadzenia spraw przed organami administracji publicznej, w tym reprezentacji przed Urzędem Regulacji Energetyki, Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, Ministrem Finansów,  organami administracji budowlanej, organami administracji publicznej czy też jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach prowadzonej obsługi w zakresie reprezentacji przez Sądami Administracyjnymi, w tym przez Naczelnym Sądem Administracyjnym, oraz organami administracji drugiego stopnia,  prowadził sprawy z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, dróg publicznych, prawa podatkowego, gospodarki nieruchomościami, prawa ochrony środowiska. W ramach doświadczenia zdobywanego w kancelariach prawnych, stykał się z problematyką związaną z obsługą małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, jak też obsługą jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji publicznej, obsługą spółek prawa handlowego.