JACEK KOŁACZ

radca prawny, doktor nauk prawnych

Absolwent studiów prawniczych oraz studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także School of American Law CUA w Waszyngtonie oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa bankowego organizowanych przez Narodowy Bank Polski. Laureat nagrody Sapere Auso (2008), zwycięzca ogólnopolskiego konkursu Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych dotyczącą teorii i praktyki nadzoru nad rynkiem kapitałowym (2008), zwycięzca ogólnopolskiego konkursu Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych dotyczącą teorii i praktyki nadzoru nad rynkiem kapitałowym (2011), stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie START (2013). Członek rad nadzorczych szeregu spółek prawa handlowego oraz fundacji. Wykładowca akademicki (m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Tarnopolu na Ukrainie oraz w National-Louis University w Chicago), autor ponad 80 publikacji książkowych oraz artykułów. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w działach prawych spółek kapitałowych w charakterze in-house lawyer, jak też pracując w kancelariach prawnych.

W ramach Kancelarii specjalizuje się w prawie zobowiązań (ze szczególnych uwzględnieniem kontraktów handlowych), prawie gospodarczym, prawie spółek, postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych, prawnych aspektach komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych (B+R), jak też prawnych aspektach wspierania działalności innowacyjnej oraz w sprawach ubezpieczeniowych. Reprezentuje Klientów Kancelarii w ramach postępowań mediacyjnych i negocjacji handlowych.

Biegle włada językiem angielskim.